Naujos žvirgždo ir smėlio gamybos linijos diegimas“.

2019 m. rugsėjo mėn. UAB „Miškinių karjeras“ pasirašė sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra dėl projekto „Naujos žvirgždo ir smėlio gamybos linijos diegimas“ įgyvendinimo. Projekto veiklos pradėtos vykdyti 2019 m. rugsėjo mėn., pasirašius projekto finansavimo sutartį.

Projekto metu UAB „Miškinių karjeras“ siekia didinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą, diegiant modernias technologijas. Įgyvendinus šį projektą, pradės veikti nauja gamybos linija – smėlio ir žvirgždo sijojimo / plovimo linija, kuri leis bendrovei vienu metu gaminti aukščiausių kokybės standartų reikalavimus atitinkančius, skirtingų frakcijų produktus (smėlį, žvirgždą), didins darbo našumą ir produktyvumą.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-850 „Regio potencialas LT“.

 

Projekto pavadinimas – „Naujos žvirgždo ir smėlio gamybos linijos diegimas“.
Projekto vykdytojas – UAB „Miškinių karjeras“.
Bendra projekto vertė – 1 083 231,50 EUR.
Projektui skirtas finansavimas – 379 131,02 EUR.
Projekto vykdymo pradžia – 2019-09-03.
Projekto vykdymo pabaiga – 2021-05-02.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo.