2021.01.04 Informacija apie teritorijų planavimą

Vadovaujantis visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1267, skelbiamas Vilniaus rajono Papiškių smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano keitimo baigiamasis etapas

Priedai:
1. Informacinis pranešimas apie teritorijų planavimą
2. Pagrindinis brėžinys