2019.08.02 Informacija apie parengtą Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Informacija apie parengtą Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius (užsakovas):
UAB „Miškinių karjeras“, Žūkų k., LT-21144, Trakų raj., tel.: +370 617 02422, el p.: info@miskiniukarjeras.lt, http://www.miskiniukarjeras.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas:
UAB „Geologijos projektai“, Savanorių pr. 221-304, LT – 50182, Kaunas, tel.: +370 686 73763, el. p. geologijosprojektai@gmail.com

PŪV pavadinimas:
Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavyba) naudojimas.

PŪV vieta:
Vilniaus apskr., Trakų raj. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl ataskaitos:
Trakų raj. savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas; Kultūros paveldo departamentas prie KM Vilniaus skyrius. Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Trakų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba pateikė atsakymą el. paštu 2019-04-12, kad tolimesnės PAV procedūros netikslingos; 2019-04-15 el. paštu patikslinta, kad PAV programai pritarta ir PAV ataskaitos nagrinėjime dalyvauti nepageidauja.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62008, aaa@aaa.am.lt

Susipažinti su PŪV PAV ataskaita galima nuo 2019-08-05 iki 2019-09-04:
UAB „Geologijos projektai“ patalpose, Savanorių pr. 221-304, LT – 50182, Kaunas (pirmadieniais –penktadieniais nuo 8.00 iki 11.30 ir nuo 12.30 iki 17.00), PŪV organizatoriaus (užsakovo) interneto svetainėje: http://www.miskiniukarjeras.lt/naujienos ir Trakų seniūnijoje, Vytauto g. 33, LT-21106, Trakai bei Senųjų Trakų seniūnijoje, Trakų g. 50, LT-21146, Senieji Trakai. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2019 m. rugsėjo 4 d., 18 val. Senųjų Trakų seniūnijos patalpose, Trakų g. 50, Senieji Trakai.

Pasiūlymus raštu, el. paštu iki 2019-09-04 galima teikti PAV dokumentų rengėjui UAB „Geologijos projektai“ aukščiau nurodytais kontaktais, o pasiūlymų kopijos papildomai gali būti pateiktos pagal kompetenciją PAV subjektams ir atsakingąjai institucijai.

Su PAV ataskaita ir jos priedais galima susipažinti čia:

Telkinio Margis I sklypo dalies PAV ataskaita nagrinėjimui
1-6 PAV ataskaitos priedai
7-13 PAV ataskaitos priedai