Informacija apie parengtą Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

Informacija apie parengtą Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavybos) naudojimo poveikio aplinkai vertinimo programą

2019 m. balandžio 2 d.

Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius (užsakovas):
UAB “Miškinių karjeras”, Žūkų k., LT-21144, Trakų raj., tel.: 8 617 02422, el p.: info@miskiniukarjeras.lt, www.miskiniukarjeras.lt

Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas:
UAB “Geologijos projektai”, Savanorių pr. 221-303, Kaunas, tel.: 8 686 73763, el. p. geologijosprojektai@gmail.com.

PŪV pavadinimas:
Margio smėlio ir žvyro telkinio (I sklypo), esančio Trakų r. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k., dalies (apie 95 ha) išteklių (gavyba) naudojimas.

PŪV vieta:
Vilniaus apskr., Trakų raj. sav., Trakų sen., Naujasodžio II k.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl programos:
Trakų raj. savivaldybės administracija; Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Vilniaus departamentas; Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; Kultūros paveldo departamentas prie KM Vilniaus skyrius.

Atsakingoji institucija, kuri tvirtins programą:
Aplinkos apsaugos agentūra, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, aaa@aaa.am.lt, tel. 870662008.

Pasiūlymų dėl PŪV PAV programos teikimo terminas:
10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo) PAV dokumentų rengėjui UAB “Geologijos projektai”, pasiūlymų kopijas pateikiant ir atsakingąjai institucijai aukščiau nurodytais kontaktais.

Su parengta PŪV PAV programa galima susipažinti
PŪV organizatoriaus (užsakovo) internet svetainėje: http://www.miskiniukarjeras.lt/naujienos/:

Priedai:
1. PAV Programa
2. PAV Programos priedas 1-5
3. PAV Programos priedas 6-7